jcajka

Jakub Čajka • Joined 4 years ago

Issues for jcajka

Issues Created
issues
Opened 13 days ago by jcajka. Modified 9 days ago   releng
mass rebuild changes change-ack f33
Opened a year ago by jcajka. Modified 5 months ago   GoSIG/ go-sig
Fedora 31
Opened 2 years ago by jcajka. Modified a year ago   GoSIG/ go-sig
Opened 2 years ago by jcajka. Modified 2 years ago   GoSIG/ go-sig
Fedora 30
Opened 2 years ago by jcajka. Modified 2 years ago   GoSIG/ go-sig
Fedora 30
Opened 2 years ago by jcajka. Modified 5 months ago   GoSIG/ go-sig
Opened 2 years ago by jcajka. Modified 2 years ago   GoSIG/ go-sig
Assigned Issues
issues
Opened a year ago by jcajka. Modified 5 months ago   GoSIG/ go-sig
Fedora 31
Opened 2 years ago by nim. Modified 2 years ago   GoSIG/ go-sig
Opened 2 years ago by jcajka. Modified 2 years ago   GoSIG/ go-sig
Fedora 30
Opened 2 years ago by jcajka. Modified 2 years ago   GoSIG/ go-sig
Fedora 30