Update typeinfo metadata documentation
Athos Ribeiro • 15 days ago  
refactor
Mike McLean • 20 days ago