#6204 thin client ignores locale change
Closed: Fixed None Opened 7 years ago by dkupka.

Steps to reproduce:

$ rm -fr ~/.cache/ipa
$ LC_ALL=uk_UA.utf8 ipa user-add --help
$ LC_ALL=en_GB.utf8 ipa user-add --help

Got:
Twice the Ukrainian version

Usage: ipa [global-options] user-add LOGIN [options]

Додати нового користувача.
Options:
 -h, --help      show this help message and exit
 --first=STR      Ім'я
 --last=STR      Прізвище
 --cn=STR       Повне ім’я
 --displayname=STR   Екранне ім'я
 --initials=STR    Ініціали
 --homedir=STR     Домашній каталог
 --gecos=STR      GECOS
 --shell=STR      Оболонка входу
 --principal=PRINCIPAL
            Principal alias
 --principal-expiration=DATETIME
            Завершення строку дії реєстраційного запису Kerberos
 --email=STR      Адреса ел. пошти
 --password      Надіслати запит щодо встановлення пароля користувача
 --random       Створити випадковий пароль для користувача
 --uid=INT       Ідентифікаційний номер користувача (система призначить
            його, якщо не буде вказано)
 --gidnumber=INT    Ід. номер групи
 --street=STR     Вулиця і будинок
 --city=STR      Місто
 --state=STR      Область/провінція
 --postalcode=STR   Індекс
 --phone=STR      Номер телефону
 --mobile=STR     Номер мобільного телефону
 --pager=STR      Номер пейджера
 --fax=STR       Номер факсу
 --orgunit=STR     Підрозділ
 --title=STR      Посада
 --manager=STR     Керівник
 --carlicense=STR   Водійська ліцензія
 --sshpubkey=STR    Відкритий ключ SSH
 --user-auth-type=['password', 'radius', 'otp']
            Типи підтримуваного розпізнавання користувачів
 --class=STR      Категорія вузлів (семантику цього атрибуту призначено
            для локальної обробки)
 --radius=STR     Налаштування проксі RADIUS
 --radius-username=STR
            Ім’я користувача проксі-сервера RADIUS
 --departmentnumber=STR
            Номер відділу
 --employeenumber=STR Номер працівника
 --employeetype=STR  Тип працівника
 --preferredlanguage=STR
            Бажана мова
 --certificate=BYTES  Сертифікат користувача у кодуванні Base-64
 --setattr=STR     Встановити атрибут для пари назва/значення. Формат:
            атрибут=значення. Для атрибутів з багатьма значенням
            команда замінює вже вказані значення.
 --addattr=STR     Додати пару атрибут/значення. Формат:
            атрибут=значення. Атрибут має бути частиною схеми.
 --noprivate      Не створювати закриту групу користувача
 --all         Отримати і вивести всі атрибути з сервера. Стосується
            лише виводу команд.
 --raw         Вивести записи у формі, у якій вони зберігаються на
            сервері. Стосується лише формату виведення даних.
 --no-members     Придушити обробку атрибутів участі.
Usage: ipa [global-options] user-add LOGIN [options]

Додати нового користувача.
Options:
 -h, --help      show this help message and exit
 --first=STR      Ім'я
 --last=STR      Прізвище
 --cn=STR       Повне ім’я
 --displayname=STR   Екранне ім'я
 --initials=STR    Ініціали
 --homedir=STR     Домашній каталог
 --gecos=STR      GECOS
 --shell=STR      Оболонка входу
 --principal=PRINCIPAL
            Principal alias
 --principal-expiration=DATETIME
            Завершення строку дії реєстраційного запису Kerberos
 --email=STR      Адреса ел. пошти
 --password      Надіслати запит щодо встановлення пароля користувача
 --random       Створити випадковий пароль для користувача
 --uid=INT       Ідентифікаційний номер користувача (система призначить
            його, якщо не буде вказано)
 --gidnumber=INT    Ід. номер групи
 --street=STR     Вулиця і будинок
 --city=STR      Місто
 --state=STR      Область/провінція
 --postalcode=STR   Індекс
 --phone=STR      Номер телефону
 --mobile=STR     Номер мобільного телефону
 --pager=STR      Номер пейджера
 --fax=STR       Номер факсу
 --orgunit=STR     Підрозділ
 --title=STR      Посада
 --manager=STR     Керівник
 --carlicense=STR   Водійська ліцензія
 --sshpubkey=STR    Відкритий ключ SSH
 --user-auth-type=['password', 'radius', 'otp']
            Типи підтримуваного розпізнавання користувачів
 --class=STR      Категорія вузлів (семантику цього атрибуту призначено
            для локальної обробки)
 --radius=STR     Налаштування проксі RADIUS
 --radius-username=STR
            Ім’я користувача проксі-сервера RADIUS
 --departmentnumber=STR
            Номер відділу
 --employeenumber=STR Номер працівника
 --employeetype=STR  Тип працівника
 --preferredlanguage=STR
            Бажана мова
 --certificate=BYTES  Сертифікат користувача у кодуванні Base-64
 --setattr=STR     Встановити атрибут для пари назва/значення. Формат:
            атрибут=значення. Для атрибутів з багатьма значенням
            команда замінює вже вказані значення.
 --addattr=STR     Додати пару атрибут/значення. Формат:
            атрибут=значення. Атрибут має бути частиною схеми.
 --noprivate      Не створювати закриту групу користувача
 --all         Отримати і вивести всі атрибути з сервера. Стосується
            лише виводу команд.
 --raw         Вивести записи у формі, у якій вони зберігаються на
            сервері. Стосується лише формату виведення даних.
 --no-members     Придушити обробку атрибутів участі.

Expected:
Ukrainian version followed be English version

Usage: ipa [global-options] user-add LOGIN [options]

Додати нового користувача.
Options:
 -h, --help      show this help message and exit
 --first=STR      Ім'я
 --last=STR      Прізвище
 --cn=STR       Повне ім’я
 --displayname=STR   Екранне ім'я
 --initials=STR    Ініціали
 --homedir=STR     Домашній каталог
 --gecos=STR      GECOS
 --shell=STR      Оболонка входу
 --principal=PRINCIPAL
            Principal alias
 --principal-expiration=DATETIME
            Завершення строку дії реєстраційного запису Kerberos
 --email=STR      Адреса ел. пошти
 --password      Надіслати запит щодо встановлення пароля користувача
 --random       Створити випадковий пароль для користувача
 --uid=INT       Ідентифікаційний номер користувача (система призначить
            його, якщо не буде вказано)
 --gidnumber=INT    Ід. номер групи
 --street=STR     Вулиця і будинок
 --city=STR      Місто
 --state=STR      Область/провінція
 --postalcode=STR   Індекс
 --phone=STR      Номер телефону
 --mobile=STR     Номер мобільного телефону
 --pager=STR      Номер пейджера
 --fax=STR       Номер факсу
 --orgunit=STR     Підрозділ
 --title=STR      Посада
 --manager=STR     Керівник
 --carlicense=STR   Водійська ліцензія
 --sshpubkey=STR    Відкритий ключ SSH
 --user-auth-type=['password', 'radius', 'otp']
            Типи підтримуваного розпізнавання користувачів
 --class=STR      Категорія вузлів (семантику цього атрибуту призначено
            для локальної обробки)
 --radius=STR     Налаштування проксі RADIUS
 --radius-username=STR
            Ім’я користувача проксі-сервера RADIUS
 --departmentnumber=STR
            Номер відділу
 --employeenumber=STR Номер працівника
 --employeetype=STR  Тип працівника
 --preferredlanguage=STR
            Бажана мова
 --certificate=BYTES  Сертифікат користувача у кодуванні Base-64
 --setattr=STR     Встановити атрибут для пари назва/значення. Формат:
            атрибут=значення. Для атрибутів з багатьма значенням
            команда замінює вже вказані значення.
 --addattr=STR     Додати пару атрибут/значення. Формат:
            атрибут=значення. Атрибут має бути частиною схеми.
 --noprivate      Не створювати закриту групу користувача
 --all         Отримати і вивести всі атрибути з сервера. Стосується
            лише виводу команд.
 --raw         Вивести записи у формі, у якій вони зберігаються на
            сервері. Стосується лише формату виведення даних.
 --no-members     Придушити обробку атрибутів участі.
Usage: ipa [global-options] user-add LOGIN [options]

Add a new user.
Options:
 -h, --help      show this help message and exit
 --first=STR      First name
 --last=STR      Last name
 --cn=STR       Full name
 --displayname=STR   Display name
 --initials=STR    Initials
 --homedir=STR     Home directory
 --gecos=STR      GECOS
 --shell=STR      Login shell
 --principal=PRINCIPAL
            Principal alias
 --principal-expiration=DATETIME
            Kerberos principal expiration
 --email=STR      Email address
 --password      Prompt to set the user password
 --random       Generate a random user password
 --uid=INT       User ID Number (system will assign one if not
            provided)
 --gidnumber=INT    Group ID Number
 --street=STR     Street address
 --city=STR      City
 --state=STR      State/Province
 --postalcode=STR   ZIP
 --phone=STR      Telephone Number
 --mobile=STR     Mobile Telephone Number
 --pager=STR      Pager Number
 --fax=STR       Fax Number
 --orgunit=STR     Org. Unit
 --title=STR      Job Title
 --manager=STR     Manager
 --carlicense=STR   Car License
 --sshpubkey=STR    SSH public key
 --user-auth-type=['password', 'radius', 'otp']
            Types of supported user authentication
 --class=STR      User category (semantics placed on this attribute are
            for local interpretation)
 --radius=STR     RADIUS proxy configuration
 --radius-username=STR
            RADIUS proxy username
 --departmentnumber=STR
            Department Number
 --employeenumber=STR Employee Number
 --employeetype=STR  Employee Type
 --preferredlanguage=STR
            Preferred Language
 --certificate=BYTES  Base-64 encoded user certificate
 --setattr=STR     Set an attribute to a name/value pair. Format is
            attr=value. For multi-valued attributes, the command
            replaces the values already present.
 --addattr=STR     Add an attribute/value pair. Format is attr=value. The
            attribute must be part of the schema.
 --noprivate      Don't create user private group
 --all         Retrieve and print all attributes from the server.
            Affects command output.
 --raw         Print entries as stored on the server. Only affects
            output format.
 --no-members     Suppress processing of membership attributes.

master:

 • 4b43558 schema check: Check current client language against cached one

master:

 • b6d5ed1 schema cache: Fallback to 'en_us' when locale is not available

Metadata Update from @dkupka:
- Issue assigned to dkupka
- Issue set to the milestone: FreeIPA 4.4.1

7 years ago

Login to comment on this ticket.

Metadata