build: update version
João Dias • 2 months ago  
fix: use dot instead of hash
João Dias • 2 months ago  
update version
João Dias • 2 months ago  
fix: wrong binary name
João Dias • 2 months ago  
update version
João Dias • 2 months ago  
fix: build binary not found
João Dias • 2 months ago  
Rename icon to correct name
João Dias • 2 months ago  
Update icon name resources
João Dias • 2 months ago  
add rpm spec file
João Dias • 2 months ago  
1.0.1
Observer KRypt0n_ • a year ago  
feat(i18n): updated Spanish
Observer KRypt0n_ • a year ago  
docs: updated changelog
Observer KRypt0n_ • a year ago  
feat(i18n): updated Italian
Observer KRypt0n_ • a year ago  
feat(i18n): updated German
Observer KRypt0n_ • a year ago  
feat(core): updated SDK
Observer KRypt0n_ • a year ago  
feat(core): implemented SDK update
Observer KRypt0n_ • a year ago  
3.7.2
Observer KRypt0n_ • a year ago  
build: update `Cargo.lock`
Observer KRypt0n_ • a year ago  
docs: updated changelog
Observer KRypt0n_ • a year ago  
feat(i18n): updated Hungarian
Observer KRypt0n_ • a year ago  
feat(i18n): updated Spanish
Observer KRypt0n_ • a year ago  
Merge pull request #193 from xstraok/main
Observer KRypt0n_ • a year ago  
Merge pull request #196 from RabbyDevs/main
Observer KRypt0n_ • a year ago  
fix(ui): fixed repairer's NaN progress
Observer KRypt0n_ • a year ago  
chore: updated repo logo
Observer KRypt0n_ • a year ago  
chore: updated repo pics
Observer KRypt0n_ • a year ago  
1.0.0
Observer KRypt0n_ • a year ago  
feat: fixed files repairing
Observer KRypt0n_ • a year ago  
fix: resolved merging issues
Observer KRypt0n_ • a year ago  
build: updated `Cargo.lock`
Observer KRypt0n_ • a year ago  
3.7.1
Observer KRypt0n_ • a year ago  
build: updated `Cargo.lock`
Observer KRypt0n_ • a year ago  
style: reordered some imports
Observer KRypt0n_ • a year ago  
feat(core): updated SDK version
Observer KRypt0n_ • a year ago  
feat(i18n): updated French
Observer KRypt0n_ • a year ago